FRANTIŠEK TOMÁŠEK, 1899-1992. Katecheta, profesor, biskup a kardinál

08.11.2022 / 18:00

Místní skupina České křesťanské akademie srdečně zve

na přednášku doc. PhDr. Jitky Jonové, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci na téma

FRANTIŠEK TOMÁŠEK, 1899-1992. Katecheta, profesor, biskup a kardinál.

Přednáška se uskuteční v úterý 08. listopadu 2022 v 18 hodin v prostorách fary.