< data-history-node-id="60" class="l-arc--2 l-ac--1-2">

Živý růženec a Večeřadlo

Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec.

Jednou měsíčně je v našem kostele sloužena mše sv. za živé a zemřelé členy Živého růžence a jejich úmysly.

Máte-li chuť se zapojit, kontaktujte kněze, viz Kontakty.

 

Modlitba živého růžence pochází z první poloviny 19. století, kdy mladá Francouzka Pauline Jaricot hledala možnost jak zachránit duše nevěřících. V 17 letech byla oslovena promluvou svého faráře, poznala marnost dosavadního života a složila slib čistoty. Později založila společenství desíti lidí, které podporovalo šíření evangelia modlitbou i financemi. Více...


Večeřadlo

Modlitební společenství Mariánské večeřadlo vychází z Mariánského kněžského hnutí. V naší farnosti se schází každou první sobotu v měsíci v kapli svatého Leopolda. Konkrétní hodina je vždy upřesněna v informátoru Zvěstování.

Během společné modlitby se pomodlíme dva růžence, během nichž zároveň čteme z literatury Mariánského kněžského hnutí.

Více o Mariánském kněžském hnutí.

růže - květinová vazba