Život farnosti

Jsme otevřené společenství lidí prožívajících svou víru v Ježíše Krista v různých aktivitách a činnostech podle svých schopností, darů a odpovědnosti za farnost. Kdokoliv se může připojit.

Přehled některých činností a aktivit.


Pastorační a ekonomická rada farnosti

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře. Spolupracuje s farářem tak, aby "Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši" (Sk 4,32)


Sekulární františkánský řád (SFŘ) - Ordo Franciscanus Saecularis (OFS)

Rozhodující osobou pro náš život je Kristus - Ježíš Nazaretský. Oslovil nás způsob, jakým jej následoval František z Assisi (1181 - 1226).


Komorní chrámový sbor Chorus Mittitur

Vznikl pro potřebu provedení komorních skladeb při slavnostních bohoslužbách, ale vystupuje i na samostatných koncertech.


Schola a Scholička

Hudební těleso mladých a dětí


Hnutí Modlitby matek

Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.


Modlitba Živého růžence a Večeřadlo

Růženec je starobylá a osvědčená modlitba Církve.


Vzdělávání

Náboženství a společné studium ve víře


Králíčci

aneb společenství malých děvčat


Ministranti

aneb služba u oltáře ale i mimo něj


Lektoři

interpretace Božího slova při bohoslužbách


Knihovna

zve k posezení u kávy a klidnému studiu a čtení.


UFO

nebojte se, jde o údržbu farních objektů. Chcete se zapojit?


Úklid

i uklízet se musí ..., a kostel je tak veliký ...