Významné události ve farnosti v roce 2017

 

plán významných svátků a událostí ve farnosti Šternberk v roce 2017

krátký přehled

 

Leden

1.1. NE Slavnost Matky Boží Panny Marie

6.1. ČT Slavnost Zjevení Páně – sv. Tří králů

7.1. SO Tříkrálová sbírka – pořádá Charita

20.1. PÁ Farní ples od 20 hod

Únor

4.2. SO Hromniční pouť matek

18.2. SO Pouť za nemocné

Březen

1.3. ST Popeleční středa

25.3. SO Slavnost Zvěstování Páně – patrocinium farního kostela – pouť manželů s obnovou manželských slibů

Duben

9.4. NE Květná neděle – žehnání ratolestí

13.4. ČT Zelený čtvrtek – mše sv. na památku poslední večeře Páně

14.4. PÁ Velký pátek – 15 hod. křížová cesta na Zelenou budku

                                         18 hod – obřady Velkého pátku

15.4. SO Bílá sobota – od 21 hod. obřady Veliké noci

16.4. NE Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční- při mši sv. žehnání pokrmů

Květen

7.5. NE 4. Neděle velikonoční - Výroční den posvěcení děkanského kostela ve Šternberku v r. 1792

25.5. ČT Slavnost Nanebevstoupení Páně

31.5. ST Farní pouť do Lipiny

Červen

4.6. NE Slavnost Seslání Ducha svatého – Hod Boží svatodušní

11.6. NE Slavnost Nejsvětější Trojice – Šternberské hody – 10 hod. 1. sv. přijímání dětí

                                                       15 hod svátostné požehnání

                                                      15:30 Malý odpolední koncert Sova, Sovová, Ďubková

                                                         16 hod Lidová veselice Gama

15.6. ČT Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo – po mši sv. průvod do kláštera sester klarisek

17.6. SO Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání do Olomouce

Červenec

4.7 – 6.7. ÚT – ČT  farní zájezd  nebo ST – PÁ 5.7. – 7.7.

27.7. ČT Adorační den ve Šternberku

Srpen

11.8. PÁ svátek sv. Kláry – u sester slavnost

15.8. ÚT Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – pouť ke kapličce na Vinném vrchu 18 HOD

Září

28.9. ČT Benefiční koncert Charity – Státní hrad Šternberk

Říjen

1.10. NE Růžencová slavnost 15 hod

4.10. ST Svátek sv. Františka z Assisi u sester slavnost

Listopad

13.11. PO svátek svaté Anežky české – u sester slavnost

15.11. ST Dny rodu Sternbergů – 18 hod - zádušní mše sv. s nešporami za zemřelé příslušníky rodu

16.11. ČT Dny rodu Sternbergů – 19 hod - Slavnostní koncert

17.11. PÁ Dny rodu Sternbergů - 10 hod - Slavnostní bohoslužba

Prosinec

3.12. 1. Neděle adventní

5.12. ÚT mše sv. s mikulášskou nadílkou nebo 6.12. ST

10.12. 2. Neděle adventní

17.12. 3. Neděle adventní

24.12. 4. Neděle adventní 9 hod nedělní bohoslužba

            Večer Štědrovečerní bohoslužba

25.12. PO Slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční

                   15 hod Zpívání koled u jesliček

26.12. ÚT svátek sv. Štěpána – 2. Svátek vánoční

27.12. ST svátek sv Jana – žehnání vína a setkání farnosti

31.12. NE svátek svaté Rodiny

            Večer – bohoslužba na závěr občanského roku