< data-history-node-id="12" class="l-arc--1 l-ac--2">

Chorus Mittitur

Chorus Mittitur je komorní chrámový sbor při farním chrámu Zvěstování Paně Marii ve Šternberku

V roce 2006 požádal tehdejší farář P.Josef Červenka Tamaru Margholdovou, aby sestavila soubor pro potřebu komorních skladeb při slavnostních bohoslužbách. Tamara je absolventkou konzervatoře na flétnu, vyučuje v lidové škole umění a svým dalším studiem je zárukou vývoje souboru. Sbor se zaměřuje na starou i současnou hudbu a nevyhýbá se  těžším skladbám, které je nutno s amatérskými zpěváky více opakovat  ...

Pravidelné zkoušky jedenkrát týdně přinášejí i výsledky: sbor na mezinárodní soutěži Svátky písní v Olomouci získal jednu bronzovou a jednu stříbrnou medali; na mezinárodní soutěži Petra Ebena v Praze stříbrnou medaili a o rok později zlatou.

Sbor vystupuje nejen při slavnostních bohoslužbách, ale i na samostatných koncertech. Můžete jej slyšet při programu Noc kostelů, na přehlídkách v Ústí nad Orlicí, ve Velké Bystřici a pohostinském vystoupení v různých kostelích.

Pokud rádi zpíváte a nevadí vám příjemné a veselé společenství různých lidí, neváhejte kontaktovat Tamaru Margholdovou. Zpěváků není nikdy dost.

sbor Chorus Mittitur květen 2016