Bohoslužby

Aktuální pořad bohoslužeb zde. Časy pravidelných bohoslužeb se mohou z měnit, proto prosím ověřte aktuální situaci.

Přehled pravidelných bohoslužeb

Farní kostel Zvěstování Panny Marie

neděle mše svatá 9:00
čtvrtek adorace 18 - 19
pátek mše svatá 18:00
 

Kaple svatého Leopolda Mandiče

sobota (kromě druhé soboty v měsíci) mše svatá 18:00
 

Špitální kostel Očišťování Panny Marie - NST (zvaný Nejsvětější Trojice)

neděle mše svatá 7:30
pondělí mše svatá 18:00
středa mše svatá 18:00
čtvrtek adorace 10 - 12
pátek (poslední v měsíci) mše svatá 15:00
 

Klášter svaté Anežky České

každý den (kromě druhé soboty v měsíci) mše svatá 7:30
sobota druhá v měsíci mše svatá 18:00
 

Jívová - kostel svatého Bartoloměje

neděle mše svatá 10:00
 

Mladějovice - kostel svaté Máří Magdalény

neděle mše svatá 8:00
 

Újezd u Uničova - kostel svatého Jana Křtitele

neděle mše svatá 11:30
 

Horní Loděnice - kostel svatého Izidora

sobota mše svatá 17:30
 

Dalov - kaple

Babice - kostel Všech svatých

středa (místo se pravidelně střídá) mše svatá 16:30