Aktuální bohoslužby

týden od 23. do 30. dubna 2017

Pořad bohoslužeb ve farnostech

ŠTERNBERK, HORNÍ LODĚNICE, JÍVOVÁ, MLADĚJOVICE A ÚJEZD U UNIČOVA

 

Den

Místo konání

Hodina

Poznámka

neděle 23. dubna

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Svátek Božího milosrdenství

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:00

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za živé a + farníky

Jívová

10:00

mše svatá

Újezd u Uničova

11:00

mše svatá

NST

15:00

za + tatínka Albína Tisoně

pondělí 24. dubna

Sv. Jiří, mučedníka

NST

18:00

za + Vojtěcha Bajera a za živou rodinu

úterý 25. dubna

Svátek sv. Marka, evangelisty

Sv. Leopold

18:00

za nenarozené děti, aby se mohli narodit

středa 26. dubna

Dalov

16:30

mše svatá

NST

18:00

za + Františka Skupinu a za živou rodinu

čtvrtek 27. dubna

NST

11-12

adorace Nejsvětější Svátosti

Sv. Jan

15:30

mše svatá

Sv. Leopold

18-19

adorace Nejsvětější Svátosti

pátek 28. dubna

NST

15:00

za + rodiče a celou živou a + rodinu

Sv. Leopold

17:00

za + Vlastu Chmelovou a jejího manžela

sobota 22. dubna

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

Horní Loděnice

17:30

mše svatá

NST

18:30

za + rodiče Kučerovy a za živou rodinu

neděle 30. dubna

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Mimořádná sbírka na opravy

NST

7:30

na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání pro vnoučata

Klášter

8:00

mše svatá

Mladějovice

8:00

mše svatá

Šternberk  F

9:00

za živou a + rodinu Tomáškovu

Jívová

10:00

mše svatá

Újezd u Uničova

11:00

mše svatá

Hlásnice

15:00

poutní mše svatá ke cti sv. Jiří

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.

NST - filiální kostel Nejsvětější Trojice ve Šternberku (ulice Olomoucká)

Šternberk F - farní kostel Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Leopold - kaple v prostorách farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku

Sv. Jan - kaple sv. Jana z Boha v areálu Psychiatrické léčebny ve Šternberku  (ulice Olomoucká)