TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

mříž

 

Od 18. ledna až do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Vzhledem k epidemiologické situaci se letos nebude konat ekumenická bohoslužba s ostatními křesťany v našem městě. Na tento úmysl budeme pamatovat při každé mši svaté v tomto týdnu.

Také vás prosím o modlitbu za jednotu křesťanů. Modlit se za sjednocení křesťanů pod viditelnou hlavou Petrova nástupce – papeže, je povinností každého katolického křesťana, neboť je Kristovým přáním, aby všichni byli jedno.

„Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. J 15,5-9)